Lịch công tác

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
15/10/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

Thứ Ba
16/102018

 

Thứ Tư
17/10/2018

- 7 giờ 30’: Kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện đề tài KH&CN tại huyện Trà Ôn (Đ/c Trọng Danh, Đ/c Tâm, Đ/c Hạnh).

- 14 giờ: Họp bàn công tác tập luyện chuẩn bị hội thao tại Sóc Trăng (Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, Đội Trưởng các môn thi đấu).

Thứ Năm
18/10/2018

- 8 giờ: Họp thẩm định tài chính đề tài Cải thiện chuỗi giá trị sản phẩm lúa, chôm chôm và cam sành huyện Trà Ôn (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 13 giờ 30’: Họp thẩm định tài chính dự án Xây dựng và phát triển mô hình HTX kiểu mới ở tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Sáu
19/10/2018

- 8 giờ: Dự hội nghị khoa học đất tại Cần Thơ (Đ/c Trọng Danh, Phòng QLKH).

- 14 giờ: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Sở về xét khen thưởng mô hình Dân vận khéo năm 2018 (Thành viên HĐTĐKT).

 

Lịch công tác tuần từ 02/11/2015 đến 08/11/2015
Đăng bài Quantri T2, 02/11/2015 - 13:30
Lịch công tác tuần từ 26/10/2015 đến 01/11/2015
Đăng bài Quantri T2, 26/10/2015 - 06:10
Lịch công tác tuần từ 19/10/2015 đến 25/10/2015
Đăng bài Quantri T2, 19/10/2015 - 07:48
Lịch công tác tuần từ 02/10/2015 đến 18/10/2015
Đăng bài Quantri T4, 14/10/2015 - 06:04
Lịch công tác tuần từ 05/10/2015 đến 11/10/2015
Đăng bài Quantri T4, 07/10/2015 - 07:34
Lịch công tác tuần từ 29/09/2015 đến 04/10/2015
Đăng bài Quantri T2, 28/09/2015 - 02:20
Lịch công tác tuần từ 14/09/2015 đến 20/09/2015
Đăng bài Quantri T2, 14/09/2015 - 03:00
Lịch công tác tuần từ 07/09/2015 đến 13/09/2015
Đăng bài Quantri T3, 08/09/2015 - 01:47
Lịch công tác tuần từ 31/08/2015 đến 06/09/2015
Đăng bài Quantri T3, 01/09/2015 - 02:02
Lịch công tác tuần từ 24/08/2015 đến 30/08/2015
Đăng bài Quantri T2, 24/08/2015 - 03:43

Trang