Lịch công tác

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
21/01/2019

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- Dự hội nghị triển khai công tác ngành KH&CN năm 2019 tại Hà Nội 2 ngày (Đ/c Tùng, Đ/c Nô).

- 7 giờ 30’: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 tại Thanh tra tỉnh (Đ/c Thành TTra).

- 14 giờ: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo 138/CP và BCĐ 389 quốc gia tại UBND tỉnh (Đ/c Giới).

Thứ Ba
22/01/2019

- 9 giờ: Họp bàn đầu tư về cơ sở sản xuất gạch Tuynel tại Sở Xây dựng (Đ/c Phong).

Thứ Tư
23/01/2019

- 7 giờ 30’: Hội nghị Đảng viên năm 2018 (Toàn thể đảng viên Đảng bộ).

Thứ Năm
24/01/2019

 

Thứ Sáu
25/01/2019

- 13 giờ 30’: Hội nghị tổng kết, kết hợp Hội nghị CBCCVC năm 2018 (Toàn thể CBCCVC của Sở).

Thứ Bảy
26/01/2019

 

 

Lịch công tác tuần từ 04/09/2017 đến 09/09/2017
Đăng bài Quantri T3, 05/09/2017 - 08:48
Lịch công tác tuần từ 28/08/2017 đến 01/09/2017
Đăng bài Quantri T2, 28/08/2017 - 06:59
Lịch công tác tuần từ 21/08/2017 đến 25/08/2017
Đăng bài Quantri T3, 22/08/2017 - 01:00
Lịch công tác tuần từ 14/08/2017 đến 18/08/2017
Đăng bài Quantri T2, 14/08/2017 - 09:11
Lịch công tác tuần từ 07/03/2016 đến 13/03/2016
Đăng bài Quantri T2, 07/03/2016 - 03:00
Lịch công tác tuần từ 29/02/2016 đến 06/03/2016
Đăng bài Quantri T2, 29/02/2016 - 06:26
Lịch công tác tuần từ 01/02/2016 đến 07/02/2016
Đăng bài Quantri T2, 01/02/2016 - 03:34
Lịch công tác tuần từ 25/01/2016 đến 31/01/2016
Đăng bài Quantri T2, 25/01/2016 - 03:58
Lịch công tác tuần từ 18/01/2016 đến 24/01/2016
Đăng bài Quantri T2, 18/01/2016 - 12:37
Lịch công tác tuần từ 04/01/2016 đến 10/01/2016
Đăng bài Quantri T2, 04/01/2016 - 09:37

Trang