Lịch công tác

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
12/11/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 13 giờ 30’: Họp thẩm định cho báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Đ/c Nô).

Thứ Ba
13/11/2018

- 7 giờ 30’: Tham gia đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018 tại Cục Thuế (Đ/c Tùng).

- 7 giờ 30’: Làm việc với TTTT & TKKH&CN (Đ/c Phong).

- 8 - 9 giờ: Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn HTQLCL ISO 9001:2008 Văn phòng Sở, Thanh tra Sở (Đ/c Thành VP, Đ/c Thành TTra Sở, Đ/c Công Danh, Đ/c Trí).

 - 13 giờ 30’: Tham gia đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018 tại Sở Tài chính (Đ/c Tùng).

- 14 giờ: Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn HTQLCL ISO 9001:2008 Phòng QLKH (Đ/c Thành VP, Đ/c Công Danh, Đ/c Hiền).

Thứ Tư
14/11/2018

- 8 giờ: Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn HTQLCL ISO 9001:2008 phòng QLCN cả ngày (Đ/c Thành VP, Đ/c Hiền, Đ/c Trí).

- 15 giờ: Kiểm tra thực tế đề tài KH&CN tại Trường Đại học xây dựng Miền Tây (Đ/c Trọng Danh, Đ/c Tâm, Đ/c Trí).

Thứ Năm
15/11/2018

- 8 giờ: Báo cáo thẩm định 2 đề tài/ dự án trước nghiệm thu (BGĐ Sở, Phòng QLKH, Kế toán Sở).

- 8 giờ: Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn HTQLCL ISO 9001:2008 Phòng QLKHCS cả ngày (Đ/c Nô, Đ/c Kiệt, Đ/c Công Danh).

Thứ Sáu
16/11/2018

- 8 giờ: Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn HTQLCL ISO 9001:2008 Phòng QLKHCS (Đ/c Nô, Đ/c Kiệt, Đ/c Công Danh).

- 8 giờ: Tham dự hội thảo với chủ đề doanh nghiệp cơ khí Việt Nam phục vụ phát triển nông nghiệp tại Cần Thơ (Đ/c Trọng Danh, Phòng QLKH, Đ/c Hưng TTƯDTBKH&CN).

- 13 giờ 30’: Dự kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 tại UBND tỉnh (Đ/c Tùng).

 

Lịch công tác tuần từ 04/09/2017 đến 09/09/2017
Đăng bài Quantri T3, 05/09/2017 - 08:48
Lịch công tác tuần từ 28/08/2017 đến 01/09/2017
Đăng bài Quantri T2, 28/08/2017 - 06:59
Lịch công tác tuần từ 21/08/2017 đến 25/08/2017
Đăng bài Quantri T3, 22/08/2017 - 01:00
Lịch công tác tuần từ 14/08/2017 đến 18/08/2017
Đăng bài Quantri T2, 14/08/2017 - 09:11
Lịch công tác tuần từ 07/03/2016 đến 13/03/2016
Đăng bài Quantri T2, 07/03/2016 - 03:00
Lịch công tác tuần từ 29/02/2016 đến 06/03/2016
Đăng bài Quantri T2, 29/02/2016 - 06:26
Lịch công tác tuần từ 01/02/2016 đến 07/02/2016
Đăng bài Quantri T2, 01/02/2016 - 03:34
Lịch công tác tuần từ 25/01/2016 đến 31/01/2016
Đăng bài Quantri T2, 25/01/2016 - 03:58
Lịch công tác tuần từ 18/01/2016 đến 24/01/2016
Đăng bài Quantri T2, 18/01/2016 - 12:37
Lịch công tác tuần từ 04/01/2016 đến 10/01/2016
Đăng bài Quantri T2, 04/01/2016 - 09:37

Trang