Lịch công tác

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
15/10/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

Thứ Ba
16/102018

 

Thứ Tư
17/10/2018

- 7 giờ 30’: Kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện đề tài KH&CN tại huyện Trà Ôn (Đ/c Trọng Danh, Đ/c Tâm, Đ/c Hạnh).

- 14 giờ: Họp bàn công tác tập luyện chuẩn bị hội thao tại Sóc Trăng (Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, Đội Trưởng các môn thi đấu).

Thứ Năm
18/10/2018

- 8 giờ: Họp thẩm định tài chính đề tài Cải thiện chuỗi giá trị sản phẩm lúa, chôm chôm và cam sành huyện Trà Ôn (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 13 giờ 30’: Họp thẩm định tài chính dự án Xây dựng và phát triển mô hình HTX kiểu mới ở tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Sáu
19/10/2018

- 8 giờ: Dự hội nghị khoa học đất tại Cần Thơ (Đ/c Trọng Danh, Phòng QLKH).

- 14 giờ: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Sở về xét khen thưởng mô hình Dân vận khéo năm 2018 (Thành viên HĐTĐKT).

 

Lịch công tác tuần từ 16/10/2017 đến 20/10/2017
Đăng bài Quantri T2, 16/10/2017 - 07:01
Lịch công tác tuần từ 09/10/2017 đến 13/10/2017
Đăng bài Quantri T2, 09/10/2017 - 06:40
Lịch công tác tuần từ 02/10/2017 đến 06/10/2017
Đăng bài Quantri T2, 02/10/2017 - 02:16
Lịch công tác tuần từ 25/09/2017 đến 29/09/2017
Đăng bài Quantri T2, 25/09/2017 - 09:35
Lịch công tác tuần từ 18/09/2017 đến 22/09/2017
Đăng bài Quantri T4, 20/09/2017 - 01:29
Lịch công tác tuần từ 11/09/2017 đến 15/09/2017
Đăng bài Quantri T2, 11/09/2017 - 09:11
Lịch công tác tuần từ 04/09/2017 đến 09/09/2017
Đăng bài Quantri T3, 05/09/2017 - 08:48
Lịch công tác tuần từ 28/08/2017 đến 01/09/2017
Đăng bài Quantri T2, 28/08/2017 - 06:59
Lịch công tác tuần từ 21/08/2017 đến 25/08/2017
Đăng bài Quantri T3, 22/08/2017 - 01:00
Lịch công tác tuần từ 14/08/2017 đến 18/08/2017
Đăng bài Quantri T2, 14/08/2017 - 09:11

Trang