Lịch công tác

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
13/8/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 14 giờ: Họp chuẩn bị hội thi CBCC khối chính quyền làm công tác Dân vận khéo năm 2018 tại ĐUKCCQ tỉnh (Đ/c Thành VP).

Thứ Ba
14/8/2018

- 8 giờ: Họp hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2018 - 2019 chuyên ngành Bảo quản Chế biến (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 8 giờ: Dự ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 tại UBND xã Nguyễn Văn Thảnh - Huyện Bình Tân (Đ/c Nô).

- 8 giờ: Họp tổ chuyên viên khối Thi đua V tại Sở Y tế (Đ/c Thành VP).

- 14 giờ: Dự hội thảo tổng kết 3 năm mô hình HTX sản xuất lúa gạo sạch theo hướng hữu cơ trên địa bàn xã Mỹ Lộc huyện Tam Bình tại UBND tỉnh (Đ/c Phong).

Thứ Tư
15/8/2018

- 14 giờ: Họp góp ý thông qua chương trình chuyển giao và đổi mới công nghệ (BGĐ Sở, QLCN, QLKH, KHTC, Thanh tra Sở).

Thứ Năm
16/8/2018

- 7 giờ 30’: Dự tập huấn Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp tại Trung tâm văn hóa - thể thao TP. Vĩnh Long (BGĐ Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở).

- 8 giờ: Dự tập huấn khóa đào tạo hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tại TP. HCM 2 ngày (Chi cục).

- 14 giờ: Họp hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2018 - 2019 chuyên ngành  Công nghệ Thông tin - Truyền thông (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Sáu
17/8/2018

- 7 giờ: Dự hội thi CBCC khối chính quyền làm công tác Dân vận khéo năm 2018 cấp Đảng ủy khối tại Cục Thuế tỉnh (Đ/c Thành, Đ/c Quỳnh Ngân, các cổ động viên: Hưng, Minh TTƯD, Khanh, Điệp, Đức Chi cục, Cường, Sang, Thúy TTTT).

- 8 giờ: Tập huấn Điều tra NC & PT và Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN năm 2018 tại TTTT & TKKH&CN (TTTT chuẩn bị).

- 13 giờ 30’: Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu công nghệ bảo quản khoai lang tươi và chế biến đa dạng sản phẩm từ khoai lang ở tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

 

Lịch công tác tuần từ 14/08/2017 đến 18/08/2017
Đăng bài Quantri T2, 14/08/2017 - 09:11

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 07/03/2016 đến 13/03/2016
Đăng bài Quantri T2, 07/03/2016 - 03:00

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 29/02/2016 đến 06/03/2016
Đăng bài Quantri T2, 29/02/2016 - 06:26

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 01/02/2016 đến 07/02/2016
Đăng bài Quantri T2, 01/02/2016 - 03:34

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 25/01/2016 đến 31/01/2016
Đăng bài Quantri T2, 25/01/2016 - 03:58

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 18/01/2016 đến 24/01/2016
Đăng bài Quantri T2, 18/01/2016 - 12:37

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 04/01/2016 đến 10/01/2016
Đăng bài Quantri T2, 04/01/2016 - 09:37

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 14/12/2015 đến 20/12/2015
Đăng bài Quantri T4, 16/12/2015 - 02:12

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 30/112015 đến 06/12/2015
Đăng bài Quantri T2, 30/11/2015 - 08:55

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 16/11/2015 đến 22/11/2015
Đăng bài Quantri T5, 19/11/2015 - 12:43

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Trang