Lịch công tác

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
16/7/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 9 giờ: Họp BGĐ Sở, BTV.

- 14 giờ: Họp sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018 tại Tỉnh Đoàn (Đ/c Trí QLKH).

Thứ Ba
17/7/2018

- 13 giờ 30’: Dự hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng dầu năm tại Liên đoàn lao động tỉnh (Đ/c Minh, Đ/c Vân QLCN, Đ/c Hạnh Chi cục).

- 14 giờ: Họp Đảng ủy.

- 15 giờ: Họp Đảng ủy với các tổ chức đoàn thể sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2018.

Thứ Tư
18/7/2018

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị sơ kết công tác phòng chống thiên tai và TKCN 6 tháng đầu năm 2018 tại Sở Nông nghiệp và PTNT (Đ/c Phong).

- 14 giờ: Họp hội đồng KH&CN tư vấn Tuyển chọn đề tài Nghiên cứu xây dựng đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Năm
19/7/2018

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2017 tại UBND tỉnh (Đ/c Danh, Đ/c Trí QLKH).

- 8 giờ: Họp thẩm định cho báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy hải sản Kim Mỹ Hưng Sea Food Vĩnh Long tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Đ/c Nô).

- 14 giờ: Họp góp ý dự thảo đề án thành lập vườm ươm sáng tạo khoa học và khởi nghiệp tại Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (Đ/c Danh, Đ/c Giới).

Thứ Sáu
20/7/2018

- 8 giờ: Tham dự đoàn phúc tra xã điểm NTM tại xã Long Phước (Đ/c Phong).

- 8 giờ: Tham dự tọa đàm Startup - khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kinh nghiệm để thành công tại Cần Thơ (Đ/c Giới, Đ/c Đức KHTC).

- 8 giờ: Dự tập huấn các quy định pháp luật về thủ tục đăng ký sáng chế tại TP. HCM (Đ/c Danh, Phòng QLCN).

 

Lịch công tác tuần từ 25/09/2017 đến 29/09/2017
Đăng bài Quantri T2, 25/09/2017 - 09:35

Thứ-ngày

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 18/09/2017 đến 22/09/2017
Đăng bài Quantri T4, 20/09/2017 - 01:29

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 11/09/2017 đến 15/09/2017
Đăng bài Quantri T2, 11/09/2017 - 09:11

Thứ-ngày

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 04/09/2017 đến 09/09/2017
Đăng bài Quantri T3, 05/09/2017 - 08:48

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 28/08/2017 đến 01/09/2017
Đăng bài Quantri T2, 28/08/2017 - 06:59

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 21/08/2017 đến 25/08/2017
Đăng bài Quantri T3, 22/08/2017 - 01:00

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 14/08/2017 đến 18/08/2017
Đăng bài Quantri T2, 14/08/2017 - 09:11

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 07/03/2016 đến 13/03/2016
Đăng bài Quantri T2, 07/03/2016 - 03:00

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 29/02/2016 đến 06/03/2016
Đăng bài Quantri T2, 29/02/2016 - 06:26

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 01/02/2016 đến 07/02/2016
Đăng bài Quantri T2, 01/02/2016 - 03:34

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Trang