Lịch công tác

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
12/11/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 13 giờ 30’: Họp thẩm định cho báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Đ/c Nô).

Thứ Ba
13/11/2018

- 7 giờ 30’: Tham gia đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018 tại Cục Thuế (Đ/c Tùng).

- 7 giờ 30’: Làm việc với TTTT & TKKH&CN (Đ/c Phong).

- 8 - 9 giờ: Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn HTQLCL ISO 9001:2008 Văn phòng Sở, Thanh tra Sở (Đ/c Thành VP, Đ/c Thành TTra Sở, Đ/c Công Danh, Đ/c Trí).

 - 13 giờ 30’: Tham gia đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018 tại Sở Tài chính (Đ/c Tùng).

- 14 giờ: Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn HTQLCL ISO 9001:2008 Phòng QLKH (Đ/c Thành VP, Đ/c Công Danh, Đ/c Hiền).

Thứ Tư
14/11/2018

- 8 giờ: Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn HTQLCL ISO 9001:2008 phòng QLCN cả ngày (Đ/c Thành VP, Đ/c Hiền, Đ/c Trí).

- 15 giờ: Kiểm tra thực tế đề tài KH&CN tại Trường Đại học xây dựng Miền Tây (Đ/c Trọng Danh, Đ/c Tâm, Đ/c Trí).

Thứ Năm
15/11/2018

- 8 giờ: Báo cáo thẩm định 2 đề tài/ dự án trước nghiệm thu (BGĐ Sở, Phòng QLKH, Kế toán Sở).

- 8 giờ: Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn HTQLCL ISO 9001:2008 Phòng QLKHCS cả ngày (Đ/c Nô, Đ/c Kiệt, Đ/c Công Danh).

Thứ Sáu
16/11/2018

- 8 giờ: Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn HTQLCL ISO 9001:2008 Phòng QLKHCS (Đ/c Nô, Đ/c Kiệt, Đ/c Công Danh).

- 8 giờ: Tham dự hội thảo với chủ đề doanh nghiệp cơ khí Việt Nam phục vụ phát triển nông nghiệp tại Cần Thơ (Đ/c Trọng Danh, Phòng QLKH, Đ/c Hưng TTƯDTBKH&CN).

- 13 giờ 30’: Dự kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 tại UBND tỉnh (Đ/c Tùng).

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 25/06 đến 30/06/2018
Đăng bài Quantri T2, 25/06/2018 - 02:52
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 18/06 đến 22/06/2018
Đăng bài Quantri T2, 18/06/2018 - 05:56
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 11/06 đến 15/06/2018
Đăng bài Quantri T2, 11/06/2018 - 06:07
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 04/06 đến 08/06/2018
Đăng bài Quantri T2, 04/06/2018 - 06:39
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 28/05 đến 01/06/2018
Đăng bài Quantri T2, 28/05/2018 - 01:56
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 21/05 đến 25/05/2018
Đăng bài Quantri T2, 21/05/2018 - 01:50
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 14/05 đến 18/05/2018
Đăng bài Quantri T2, 14/05/2018 - 06:08
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 07/05 đến 11/05/2018
Đăng bài Quantri T2, 07/05/2018 - 06:58
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 30/04 đến 04/05/2018
Đăng bài Quantri T4, 02/05/2018 - 03:22
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 23/04 đến 27/04/2018
Đăng bài Quantri T5, 26/04/2018 - 06:42

Trang