Lịch công tác

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
18/6/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội tại Tỉnh ủy (Đ/c Danh, Đ/c Thành VP, Đ/c Năm).

- 14 giờ: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng tại UBND tỉnh (Đ/c Hiếu).

- 14 giờ: Dự lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 2 tại Sóc Trăng từ 18/6 - 13/7/2018 (Đ/c Giới).

Thứ Ba
19/6/2018

- 9 giờ: Dự hội nghị công bố quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 tại Sở Xây dựng (Đ/c Danh). 

Thứ Tư
20/6/2018

- 14 giờ: Dự công bố Quyết định Thanh tra tại TTƯDTBKH&CN (Đ/c Hiếu, Đ/c Luyến, TTƯDTBKH&CN). 

Thứ Năm
21/6/2018

 

Thứ Sáu
22/6/2018

 

 

Lịch công tác tuần từ 24/02/2014 - 02/03/2014
Đăng bài Quantri T4, 26/02/2014 - 11:54

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 17/02/2014 - 23/02/2014
Đăng bài Quantri T6, 21/02/2014 - 12:08

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Trang