Lịch công tác

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
13/8/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 14 giờ: Họp chuẩn bị hội thi CBCC khối chính quyền làm công tác Dân vận khéo năm 2018 tại ĐUKCCQ tỉnh (Đ/c Thành VP).

Thứ Ba
14/8/2018

- 8 giờ: Họp hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2018 - 2019 chuyên ngành Bảo quản Chế biến (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 8 giờ: Dự ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 tại UBND xã Nguyễn Văn Thảnh - Huyện Bình Tân (Đ/c Nô).

- 8 giờ: Họp tổ chuyên viên khối Thi đua V tại Sở Y tế (Đ/c Thành VP).

- 14 giờ: Dự hội thảo tổng kết 3 năm mô hình HTX sản xuất lúa gạo sạch theo hướng hữu cơ trên địa bàn xã Mỹ Lộc huyện Tam Bình tại UBND tỉnh (Đ/c Phong).

Thứ Tư
15/8/2018

- 14 giờ: Họp góp ý thông qua chương trình chuyển giao và đổi mới công nghệ (BGĐ Sở, QLCN, QLKH, KHTC, Thanh tra Sở).

Thứ Năm
16/8/2018

- 7 giờ 30’: Dự tập huấn Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp tại Trung tâm văn hóa - thể thao TP. Vĩnh Long (BGĐ Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở).

- 8 giờ: Dự tập huấn khóa đào tạo hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tại TP. HCM 2 ngày (Chi cục).

- 14 giờ: Họp hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2018 - 2019 chuyên ngành  Công nghệ Thông tin - Truyền thông (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Sáu
17/8/2018

- 7 giờ: Dự hội thi CBCC khối chính quyền làm công tác Dân vận khéo năm 2018 cấp Đảng ủy khối tại Cục Thuế tỉnh (Đ/c Thành, Đ/c Quỳnh Ngân, các cổ động viên: Hưng, Minh TTƯD, Khanh, Điệp, Đức Chi cục, Cường, Sang, Thúy TTTT).

- 8 giờ: Tập huấn Điều tra NC & PT và Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN năm 2018 tại TTTT & TKKH&CN (TTTT chuẩn bị).

- 13 giờ 30’: Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu công nghệ bảo quản khoai lang tươi và chế biến đa dạng sản phẩm từ khoai lang ở tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

 

Lịch công tác tuần từ 21/07/2014 đến 27/07/2014
Đăng bài Quantri T2, 21/07/2014 - 11:06

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 14/07/2014 đến 20/07/2014
Đăng bài Quantri T6, 18/07/2014 - 10:08

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 07/04/2014 đến 13/04/2014
Đăng bài Quantri T3, 08/04/2014 - 02:04

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Thứ 2
(07/04/2014)

Lịch công tác tuần từ 31/03/2014 đến 06/04/2014
Đăng bài Quantri T3, 08/04/2014 - 02:00

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Thứ 2
(31/03/2014)

Lịch công tác tuần từ 24/03/2014 đến 30/03/2014
Đăng bài Quantri T3, 25/03/2014 - 08:11

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Thứ 2
(24/03/2014)

Lịch công tác tuần từ 17/03/2014 đến 23/03/2014
Đăng bài Quantri T3, 18/03/2014 - 09:12

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần tử 10/03/2014 đến 16/03/2014
Đăng bài Quantri T4, 12/03/2014 - 11:09

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 03/03/2014 - 09/03/2014
Đăng bài Quantri T5, 06/03/2014 - 08:41

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 24/02/2014 - 02/03/2014
Đăng bài Quantri T4, 26/02/2014 - 11:54

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 17/02/2014 - 23/02/2014
Đăng bài Quantri T6, 21/02/2014 - 12:08

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Trang