Lịch công tác

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
16/04/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Bộ chính trị, Ban bí thư  liên quan đến công tác dân vận và NQ số 12-NW/TU tại Tỉnh ủy (BGĐ Sở).

Thứ Ba
17/04/2018

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị triển khai kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại Thanh tra tỉnh (Đ/c Phong, Thanh tra Sở).

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị gặp mặt biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM tại ĐUKCCQ tỉnh (Đ/c Trí QLKH, Đ/c Nga QLCN).

- 8 giờ: Làm việc với Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tại DNTN Phước Thành IV và TTƯDTBKH&CN (Đ/c Danh, TTƯDTBKH&CN).

- 13 giờ 30’: Dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới tại Tỉnh ủy (Đ/c Hiếu).

- 13 giờ 30’: Họp góp ý sửa đổi quy chế quản lý, sử dụng và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bình Minh” tại UBND thị xã Bình Minh (BLĐ Sở, Phòng QLCN).

- 14 giờ: Làm việc với Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tại Sở (Đ/c Danh, Đ/c Đức KHTC, Đ/c Tâm QLKH).

- 15 giờ 30’: Dự lễ đón bằng công nhận xã Phú Đức đạt chuẩn xã nông thôn mới tại Trung tâm văn hóa xã Phú Đức - Long Hồ (Đ/c Phong).

Thứ Tư
18/04/2018

- Tham gia đoàn học tập kinh nghiệm công tác quản lý KH&CN cấp cơ sở tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau từ 18 - 21/4/2018 (Đ/c Hiếu, Đ/c Phong, Đ/c Tâm KHCS).

Thứ Năm
19/04/2018

 

Thứ Sáu
20/04/2018

- 8 giờ: Họp hội đồng KH&CN đánh giá giữa kỳ đề tài Hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình nuôi thâm canh cua đồng trong ao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

 

Lịch công tác tuần từ 22/01/2018 đến 26/01/2018
Đăng bài Quantri T2, 22/01/2018 - 02:47

Thứ-ngày

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 15/01/2018 đến 19/01/2018
Đăng bài Quantri T2, 15/01/2018 - 02:20

Thứ-ngày

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 08/01/2018 đến 12/01/2018
Đăng bài Quantri T2, 08/01/2018 - 02:19

Thứ-ngày

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 01/01/2018 đến 05/01/2018
Đăng bài Quantri T2, 08/01/2018 - 02:13

Thứ-ngày

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 25/12/2017 đến 29/12/2017
Đăng bài Quantri T3, 26/12/2017 - 03:47

Thứ-ngày

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 18/12/2017 đến 22/12/2017
Đăng bài Quantri T2, 18/12/2017 - 01:21

Thứ-ngày

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 11/12/2017 đến 15/12/2017
Đăng bài Quantri T2, 11/12/2017 - 07:28

Thứ-ngày

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 04/12/2017 đến 08/12/2017
Đăng bài Quantri T2, 04/12/2017 - 01:12

Thứ-ngày

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 27/11/2017 đến 01/12/2017
Đăng bài Quantri T2, 27/11/2017 - 06:20

Thứ-ngày

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 20/11/2017 đến 24/11/2017
Đăng bài Quantri T2, 20/11/2017 - 06:33

Thứ-ngày

Nội dung

Trang