Lịch công tác

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
11/02/2019

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 7 giờ 30’: Họp giao ban (BGĐ Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở).

Thứ Ba
12/02/2019

- 7 giờ 30’: Họp thường kỳ tại UBND tỉnh (Đ/c Tùng).

Thứ Tư
13/02/2019

- 14 giờ: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Sở (Thành viên Hội đồng).

Thứ Năm
14/02/2019

- 8 giờ: Dự Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông xuân năm 2019 tại Cần Thơ (Đ/c Trọng Danh, Phòng QLKH).

Thứ Sáu
15/02/2019

- 13 giờ 30’: Họp mặt doanh nghiệp nhân dịp xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại UBND tỉnh (Đ/c Tùng).

- 14 giờ: Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở (Phòng QLKHCS chuẩn bị).

Thứ Bảy
16/02/2019

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 11/02 đến 16/02/2019
Đăng bài Quantri T2, 11/02/2019 - 07:06
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 28/01 đến 11/02/2019
Đăng bài Quantri T2, 28/01/2019 - 02:51
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 21/01 đến 26/01/2019
Đăng bài Quantri T2, 21/01/2019 - 03:41
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 14/01 đến 19/01/2019
Đăng bài Quantri T2, 14/01/2019 - 07:03
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 07/01 đến 12/01/2019
Đăng bài Quantri T2, 07/01/2019 - 04:40
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 31/12 đến 05/01/2019
Đăng bài Quantri T4, 02/01/2019 - 02:13
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 24/12 đến 29/12/2018
Đăng bài Quantri T3, 25/12/2018 - 01:11
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 17/12 đến 22/12/2018
Đăng bài Quantri T3, 18/12/2018 - 04:20
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 10/12 đến 14/12/2018
Đăng bài Quantri T2, 10/12/2018 - 02:49
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 03/12 đến 07/12/2018
Đăng bài Quantri T3, 04/12/2018 - 00:39

Trang