Lịch công tác

Ngày

Nội dung công tác

 

Thứ Hai

14/8/2017

 

 

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 9 giờ: Họp UBND tỉnh (A. Hiếu).

 

 

Thứ Ba

15/8/2017

 

 

- 7 giờ 30’: Họp đóng góp dự thảo báo cáo điều chỉnh quy hoạch xây dựng thủy lợi tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 (Phòng QLKH).

- 7 giờ 30’: Dự hội thảo an toàn thông tin mạng trong xây dựng chính quyền điện tử tại UBND tỉnh (A. Danh, Khanh).

 

 

Thứ Tư

16/8/2017

 

 

- 8 giờ 30’: Dự hội thảo khoa học dữ liệu trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thách thức và cơ hội của chúng ta tại TP. HCM (A. Hiếu, A. Danh, A. Tâm QLKH).

- 14 giờ: Họp Chi bộ VP Sở (bầu chọn dân vận khéo).

 

 

Thứ Năm

17/8/2017

 

- 13 giờ 30’: Dự diễn tập thử khu vực phòng thủ tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (A. Phong).

 

Thứ Sáu 18/8/2017

 

- 15 giờ: Họp BCHCĐCS phân công chuẩn bị đại hội.

 

Lịch công tác tuần từ 14/08/2017 đến 18/08/2017
Người viết Quantri T2, 14/08/2017 - 09:11

Ngày

Nội dung công tác

 

Thứ Hai

Lịch công tác tuần từ 07/03/2016 đến 13/03/2016
Người viết Quantri T2, 07/03/2016 - 03:00

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 29/02/2016 đến 06/03/2016
Người viết Quantri T2, 29/02/2016 - 06:26

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 01/02/2016 đến 07/02/2016
Người viết Quantri T2, 01/02/2016 - 03:34

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 25/01/2016 đến 31/01/2016
Người viết Quantri T2, 25/01/2016 - 03:58

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 18/01/2016 đến 24/01/2016
Người viết Quantri T2, 18/01/2016 - 12:37

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 04/01/2016 đến 10/01/2016
Người viết Quantri T2, 04/01/2016 - 09:37

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 14/12/2015 đến 20/12/2015
Người viết Quantri T4, 16/12/2015 - 02:12

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 30/112015 đến 06/12/2015
Người viết Quantri T2, 30/11/2015 - 08:55

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 16/11/2015 đến 22/11/2015
Người viết Quantri T5, 19/11/2015 - 12:43

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Trang