Lịch công tác

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
15/10/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

Thứ Ba
16/102018

 

Thứ Tư
17/10/2018

- 7 giờ 30’: Kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện đề tài KH&CN tại huyện Trà Ôn (Đ/c Trọng Danh, Đ/c Tâm, Đ/c Hạnh).

- 14 giờ: Họp bàn công tác tập luyện chuẩn bị hội thao tại Sóc Trăng (Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, Đội Trưởng các môn thi đấu).

Thứ Năm
18/10/2018

- 8 giờ: Họp thẩm định tài chính đề tài Cải thiện chuỗi giá trị sản phẩm lúa, chôm chôm và cam sành huyện Trà Ôn (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 13 giờ 30’: Họp thẩm định tài chính dự án Xây dựng và phát triển mô hình HTX kiểu mới ở tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Sáu
19/10/2018

- 8 giờ: Dự hội nghị khoa học đất tại Cần Thơ (Đ/c Trọng Danh, Phòng QLKH).

- 14 giờ: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Sở về xét khen thưởng mô hình Dân vận khéo năm 2018 (Thành viên HĐTĐKT).

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 15/10 đến 19/10/2018
Đăng bài Quantri T2, 15/10/2018 - 01:30
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 08/10 đến 12/10/2018
Đăng bài Quantri T2, 08/10/2018 - 03:32
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 01/10 đến 05/10/2018
Đăng bài Quantri T2, 01/10/2018 - 02:09
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 24/9 đến 28/9/2018
Đăng bài Quantri T2, 24/09/2018 - 01:47
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 17/9 đến 21/9/2018
Đăng bài Quantri T2, 17/09/2018 - 06:16
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 10/9 đến 14/9/2018
Đăng bài Quantri T2, 10/09/2018 - 03:26
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 03/09 đến 08/09/2018
Đăng bài Quantri T4, 05/09/2018 - 07:02
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 27/8 đến 31/08/2018
Đăng bài Quantri T2, 27/08/2018 - 06:12
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 20/8 đến 24/08/2018
Đăng bài Quantri T2, 20/08/2018 - 07:05
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 13/8 đến 17/08/2018
Đăng bài Quantri T2, 13/08/2018 - 04:24

Trang