Dự án đầu tư

Mời thầu mua sắm thiết bị thuộc dự án Trung tâm Tích hợp dữ liệu khoa học và công nghệ trong Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa tại tỉnh Vĩnh Long
Đăng bài Quantri CN, 24/01/2016 - 04:26

Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long có nhu cầu mua sắm ( Thuộc dự án Trung tâm Tích hợp dữ liệu khoa học và công nghệ trong Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa tại tỉnh Vĩnh Long ) bao gồm:

1. Thiết bị lưu trữ