TIN NỔI BẬT

Ngày 07/03/2019, Ban Điều hành Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016 - 2020” (dự án được phê duyệt theo Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long) tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện dự án (Hội nghị) tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), ông Nguyễn Văn

Tin hoạt động ngành

Ngày 07/03/2019, Ban Điều hành Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016 - 2020” (dự án được phê duyệt theo Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long) tổ chức Hội nghị

Khoa học và công nghệ

Ngày 21 tháng 12 năm 2018, tại hội trường huyện Bình Tân, trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh), Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương Vĩnh long và UBND huyện Bình Tân phối hợp tổ chức hội thảo trên.

Hoạt động KH&CN cấp huyện

Ngày 11/01/2019 tại UBND huyện Tam Bình, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động khoa học và công nghệ huyện/thị/ thành phố (gọi tắt là c

Công nghệ thông tin

Sáng 6-9, tại Hà Nội, Diễn đàn cấp cao Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam (Vietnam ICT Summit 2017) đã chính thức khai mạc với chủ đề "Việt Nam - Chuyển đổi số trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4".

Hoạt động đảng - đoàn thể

Đó là nhiệm vụ, giải pháp của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long trong thời gian tới được nêu trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2019 tại Hội nghị triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ khố

Nghiên cứu - Trao đổi

Ngày26/6, lãnh đạo 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cùng gặp mặt tại “Diễn đàn Bảo tồn Thiên nhiên và Văn hóa vì sự Phát triển Bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long”, được tổ chức lần thứ 7 tại Cần Thơ, nhằm đưa ra một khuyến nghị chính sách liên tỉnh để giải quyết vấn đề quản lý khai

Văn bản KH&CN

Số / Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
565/QĐ-UBND 13/03/2019 Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, ấp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2019
112/QĐ-UBND 15/01/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
154/2018/NĐ-CP 09/11/2018 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành
2173/QĐ-UBND 12/10/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
12/2018/TT-BKHCN 31/08/2018 Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.